Áttekintés

A projekt célja, hogy szisztematikusan és átfogóan megvizsgálja Európa egyik legjelentősebb közelmúltbeli menekültválságát, a szovjet invázió következtében 1956/57-ben Magyarországot elhagyó mintegy kétszázezer ember migrációját és későbbi sorsát.

Többfajta kutatási segédletet készítünk hallgatók és kutatók számára. Angol és magyar nyelvű kézikönyveink a téma kutatásának jelenlegi állásáról tudósítanak és lehetővé teszik az élvonalbeli kutatások oktatási célú felhasználását. Egy átfogó online útmutatót készítünk a levéltári forrásokhoz, valamint strukturált tematikus bibliográfiával segítjük az új kutatások indítását. Földrajzi hivatkozásokkal (GIS) összekapcsolt adatbázisunk lehetővé teszi, hogy a menekültek egyes csoportjainak migrációs útvonalait nyomon kövessük, valamint hogy feltárjuk a menekült és emigráns kapcsolathálózatokat. Az 1956/57-es menekültek sorsát a befogadó társadalmakra és nemzetközi szervezetekre tett hatásuk fényében szeretnénk megérteni.

„Az 1956 utáni menekültválság és magyar emigráns közösségek a hidegháború idején” elnevezésű projekt gazdája az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivataltól kapott támogatásával (NKFI-FK-1 135586) működik.